ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Shopee

Shopee

ตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ legend of yun xi เรื่องราวสมัยราชวงศ์ฉิน หานอวิ๋นซี เป็นบุตรสาว ของหมอหญิงที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ มารดาเสียชีวิตตั้งแต่นางยังเด็ก มีเพียงบิดาที่คอยดูแล หานหยุนซี เรียนรู้วิชาการแพทย์จากมารดา เมื่อมารดาเสียชีวิต นางจึงศึกษาตำราการแพทย์สืบทอดเป็นหมอหญิงรุ่นต่อมา เมื่อครั้งมารดาของ หานอวิ๋นซี มีชีวิตอยู่ เคยรักษา อาการป่วยเรื้อรังของไทเฮา จนหายประชวร ไทเฮาตอบแทนตระกูลหาน ด้วยการหมั้นหมาย หานหยุนซี ให้กับ อ๋องเจ็ดหลงเฟยเย่ แห่งแคว้นเทียนหนิง หลงเฟยเย่ เป็นชายหนุ่มอุปนิสัยนิ่งขรึม และเยือกเย็น เขามีอำนาจเป็นรองแค่เพียงฮ่องเต้ ควบคุมกองทัพทหารของแคว้นเทียนหนิง ไม่เคยหวาดหวั่นต่อสงคราม หลงเฟยเย่ไม่อยากแต่งงานกับ บุตรสาวตระกูลหาน มีชายาเป็นคนต่างแคว้น แต่ไม่อาจขัดรับสั่งของ ไทเฮา แท้จริงแล้ว ไทเฮา ใช้ประโยชน์จากการหมั้นหมาย และการแต่งงานของ หลงเฟยเย่ กับ หานอวิ๋นซี เพื่อควบคุมตระกูลหาน ไม่ให้มีอำนาจและก่อการเหิมเกริมกับแคว้น เพราะบิดาของ หานอวิ๋นซี เป็นเสนาบดีจากต่างแคว้น มีอำนาจทางทหาร ไทเฮาหวาดระแวง ว่าตระกูลหานจะเป็นภัยต่อแคว้น จึงหมั้นหมาย หานอวิ๋นซี ให้แก่หลงเฟยเย่ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างแคว้น อีกนัยคือข่มตระกูลหาน ไว้ในอุ้งมือ การแต่งงานเข้ามาอยู่ในจวนอ๋องเจ็ด ไม่ใช่เรื่องที่ดีและมีความสุข หานอวิ๋นซี ต้องทนกับความห่างเหินเย็นชาของสามี อีกทางหนึ่งต้องเผชิญกับความอิจฉาริษยา จากบรรดาสตรีจากในวังที่หลงรักหลงเฟยเย่ จนโดนกลั่นแกล้งทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง

Lazada